ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ รับมอบน้...

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ รับมอบน้ำดื่มจาก คุณวรรณพงษ์ พันธสีมา ตัวเเทนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหภัณฑ์พาณิชย์บริการ (น้ำดื่มสิงห์ ๕๐ แพ็ค) ณ กองบังคับการกองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ภาพ น.ส.วรรษชล น.ส.ธัญญาลักษณ์ / ข่าว น.ส.สุพรรษา น.ส.สุนันทา นักศึกษาฝึกงาน)