สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ ในการนี้ นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ คุณพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑... (ภาพ พ.อ.อ.อภิศักดิ์/ข่าว พ.อ.อ.พีระ)