รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อม...

น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการ บน.๔๖ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า ลดการเผา ควบคุมไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี ๖๑ ณ บริเวณ รร.วังทองพิทยาคม อ.วังทอง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๑ โดยมี นาย ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ