ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ และข้ารา...

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ และข้าราชการกองบิน ๔๖ ร่วมทดสอบ " โครงการทดสอบสมรรถภาพกำลังพลของกองบิน ๔๖ " โดยโรงพยาบาลกองบิน ๔๖ ณ สโมสรทหารอากาศกองบิน ๔๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ... ( ภาพ/ข่าว พ.อ.อ.พีระ น.ส.ธัญญาลักษณ์ น.ส.วรรษชล น.ส.สุนันทา นักศึกษาฝึกงาน )