การจัดการแข่งโดดร่ม กีฬาภายในก...

คณะกรรมการจัดการแข่งโดดร่ม กีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๑ กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ก.พ. ๖๑ โดยมีทีมที่ร่วมเข้าแข่งขัน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ,สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ,กรมช่างโยธาทหารอากาศ ,กองบิน ๒ ,กองบิน ๔๖ และ โรงเรียนการบิน สถานที่จัดการแข่งขัน ณ กองบิน ๔๖ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๑ (ภาพ พ.อ.อ.บรรหยัด/ข่าว น.ส.ธัญญาลักษณ์ น.ส.สุนันทา นักศึกษาฝึกงาน)