หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบั...

น.ท.วีรชาติ นุสิทธิ์ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จว.พิษณุโลก มาถ่ายทำรายการ “กระปุกปัญญา” เรื่องนวัตกรรมเครื่องมือป้องกันโรคลมแดด ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ โดยมี น.ต.ปกรณ์ ตันติทวีวัฒน์ นายทหารยุทธการและการฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ และ ร.อ.เจษฎา ลาวัลย์ นายทหารสุขาภิบาล รพ.กองบิน กองบิน ๔๖ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อ ๑๖ ก.พ.๖๑
ไฟล์แนบ
27709839_1730644083625378_6343281374576313646_o.jpg
27912498_1730644640291989_2337972899424673208_o.jpg
27912623_1730645600291893_5183924762212059425_o.jpg
27993014_1730645250291928_8165975511620569586_o.jpg
28061795_1730645603625226_2615598292137086896_o.jpg
28070828_1730644850291968_1572496029255474025_o.jpg


BT 2 BT 3 BT 4 BT 5BT 6
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก 
406 หมู่ 7 ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-301200

Administrator