ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทน ก...

พลอากาศเอก อำพล อิ่มบัว ประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านพลังงานทดแทน กองบิน๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับเเละฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๔๐๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ภาพ น.ส.สุนันทา / ข่าว น.ส.วรรษชล นักศึกษาฝึกงาน)