ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป​ :
Call Center
โทร. 055-301200

ติดต่อ​​สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์​ :
แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 46
โทร. 055-301200 ต่อ 55243, 55017


BT 2 BT 3 BT 4 BT 5BT 6
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก 
406 หมู่ 7 ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-301200

Administrator