วิสัยทัศน์

bgvissionฐานบินปฏิบัติการพิเศษที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ

vission

 

ไฟล์แนบ
vission.JPG


BT 2 BT 3 BT 4 BT 5BT 6
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก 
406 หมู่ 7 ถ.สนามบิน ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-301200

Administrator